Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai CậpPháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập

Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập

ANTD.VN - Pháp đã giao siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập, số tên lửa này sẽ được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm hải quân nước này.