Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 1Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 2Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 3Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 4Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 5Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 6Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 7Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 8Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 9Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 10Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 11Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 12Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 13Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 14Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 15Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 16Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 17Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 18Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 19Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập ảnh 20

Pháp cung cấp siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập

ANTD.VN - Pháp đã giao siêu tên lửa chống tăng Akeron MP cho Ai Cập, số tên lửa này sẽ được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm hải quân nước này.