Pháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiếnPháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiến

Pháo tự hành 'Sấm sét Bắc Âu’ Archer chính thức tham chiến

ANTD.VN - Pháo tự hành "Sấm sét Bắc Âu" có tên đầy đủ là FH-77BW L-52 Archer, đây là dòng vũ khí uy lực do Thụy Điển phát triển, chúng sẽ chính thức có màn thực chiến tại Đông Âu.