Pháo tự hành hạng nặng của Nga di chuyển ồ ạt về phía DonbassPháo tự hành hạng nặng của Nga di chuyển ồ ạt về phía DonbassPháo tự hành hạng nặng của Nga di chuyển ồ ạt về phía DonbassPháo tự hành hạng nặng của Nga di chuyển ồ ạt về phía DonbassPháo tự hành hạng nặng của Nga di chuyển ồ ạt về phía DonbassPháo tự hành hạng nặng của Nga di chuyển ồ ạt về phía DonbassPháo tự hành hạng nặng của Nga di chuyển ồ ạt về phía DonbassPháo tự hành hạng nặng của Nga di chuyển ồ ạt về phía DonbassPháo tự hành hạng nặng của Nga di chuyển ồ ạt về phía DonbassPháo tự hành hạng nặng của Nga di chuyển ồ ạt về phía DonbassPháo tự hành hạng nặng của Nga di chuyển ồ ạt về phía DonbassPháo tự hành hạng nặng của Nga di chuyển ồ ạt về phía DonbassPháo tự hành hạng nặng của Nga di chuyển ồ ạt về phía DonbassPháo tự hành hạng nặng của Nga di chuyển ồ ạt về phía Donbass

Pháo tự hành hạng nặng của Nga di chuyển ồ ạt về phía Donbass

ANTD.VN - Đoàn tàu chở theo những hệ thống pháo tự hành hạng nặng của Nga trong đó nổi bật là 2S7 Pion đã được quan sát đi về phía Donbass.