Lộ diện loạt xe tăng T-14 Armata sắp bàn giao cho Quân đội Nga ảnh 1Lộ diện loạt xe tăng T-14 Armata sắp bàn giao cho Quân đội Nga ảnh 2Lộ diện loạt xe tăng T-14 Armata sắp bàn giao cho Quân đội Nga ảnh 3Lộ diện loạt xe tăng T-14 Armata sắp bàn giao cho Quân đội Nga ảnh 4Lộ diện loạt xe tăng T-14 Armata sắp bàn giao cho Quân đội Nga ảnh 5Lộ diện loạt xe tăng T-14 Armata sắp bàn giao cho Quân đội Nga ảnh 6Lộ diện loạt xe tăng T-14 Armata sắp bàn giao cho Quân đội Nga ảnh 7Lộ diện loạt xe tăng T-14 Armata sắp bàn giao cho Quân đội Nga ảnh 8Lộ diện loạt xe tăng T-14 Armata sắp bàn giao cho Quân đội Nga ảnh 9Lộ diện loạt xe tăng T-14 Armata sắp bàn giao cho Quân đội Nga ảnh 10Lộ diện loạt xe tăng T-14 Armata sắp bàn giao cho Quân đội Nga ảnh 11Lộ diện loạt xe tăng T-14 Armata sắp bàn giao cho Quân đội Nga ảnh 12Lộ diện loạt xe tăng T-14 Armata sắp bàn giao cho Quân đội Nga ảnh 13Lộ diện loạt xe tăng T-14 Armata sắp bàn giao cho Quân đội Nga ảnh 14

Lộ diện loạt xe tăng T-14 Armata sắp bàn giao cho Quân đội Nga

ANTD.VN - Những xe tăng T-14 Armata sắp bàn giao cho Quân đội Nga đã xuất hiện trong chuyến công tác của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexei Krivoruchko.