Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?

Pháo tự hành bánh lốp Malva của Nga sẽ lấn lướt pháo Caesar của Pháp?

ANTD.VN - Truyền thông Nga cho rằng, pháo tự hành bánh lốp Malva của nước này là câu trả lời thích đáng đối với pháo tự hành Caesar. Đây là loại vũ khí do Pháp sản xuất, đang "làm mưa làm gió" trên thị trường vũ khí thế giới trong hai năm qua.