Phản ứng của thế giới trước kết quả bầu cử tổng thống tại Nga

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây cho biết Mỹ tin tưởng bản báo cáo của tổ chức độc lập kiểm soát bầu cử châu Âu OSCE về quá trình bầu cử tổng thống tại Nga và đưa ra thông cáo chúc mừng người dân Nga đã hoàn thành việc bầu cử tổng thống mới.