Phản ứng của các nước về nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về JerusalemPhản ứng của các nước về nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về JerusalemPhản ứng của các nước về nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về JerusalemPhản ứng của các nước về nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về JerusalemPhản ứng của các nước về nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về JerusalemPhản ứng của các nước về nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về JerusalemPhản ứng của các nước về nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về Jerusalem

Phản ứng của các nước về nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về Jerusalem

ANTD.VN -Sau khi Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 21/12 thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, một số nước đã đưa ra những phản ứng đầu tiên.