Phản hồi tích cực sau 1 tháng triển khai nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông

ANTD.VN - Sau một tháng áp dụng hình thức nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến, đã có những phản hồi tích cực. Người dân sống ở đâu thực hiện nộp phạt ở đó, giảm hẳn thời gian, công sức vì phải đến tận nơi vi phạm để nộp phạt. Tính từ đầu tháng 3 đến nay, đã có hơn 3.000 dữ liệu vi phạm lên phần mềm do Phòng CSGT quản lý, 353 trường hợp sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia để nộp phạt trực tuyến.