Ngày đầu áp dụng nộp phạt trực tuyến khi vi phạm giao thông ảnh 1Ngày đầu áp dụng nộp phạt trực tuyến khi vi phạm giao thông ảnh 2Ngày đầu áp dụng nộp phạt trực tuyến khi vi phạm giao thông ảnh 3Ngày đầu áp dụng nộp phạt trực tuyến khi vi phạm giao thông ảnh 4Ngày đầu áp dụng nộp phạt trực tuyến khi vi phạm giao thông ảnh 5Ngày đầu áp dụng nộp phạt trực tuyến khi vi phạm giao thông ảnh 6Ngày đầu áp dụng nộp phạt trực tuyến khi vi phạm giao thông ảnh 7

Ngày đầu áp dụng nộp phạt trực tuyến khi vi phạm giao thông

ANTD.VN - Ngày 1-3, lực lượng Cảnh sát Giao thông, CATP Hà Nội bắt đầu áp dụng việc xử lý vi phạm giao thông bằng hình thức trực tuyến thông qua hệ thống Cổng dịch công quốc gia. Ghi nhận tại nhiều nút giao thông trên địa bàn Thủ đô, các tổ công tác triển khai xử phạt người vi phạm hành chính theo hình thức trực tuyến góp phần giảm thủ tục cũng như thời gian cho người dân khi đi nộp phạt…