Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc ảnh 1Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc ảnh 2Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc ảnh 3Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc ảnh 4Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc ảnh 5Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc ảnh 6Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc ảnh 7Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc ảnh 8Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc ảnh 9Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc ảnh 10Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc ảnh 11Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc ảnh 12Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc ảnh 13Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc ảnh 14Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc ảnh 15Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc ảnh 16Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc ảnh 17Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc ảnh 18

Pakistan chìm vào bóng tối vì mất điện toàn quốc

ANTD.VN - Sự cố mất điện diễn ra hôm 23/1 đã khiến gần 220 triệu dân nước này bị ảnh hưởng. Đây là lần thứ 2 lưới điện quốc gia gặp "sự cố nghiêm trọng" chỉ trong vòng 3 tháng.