Xả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thương ảnh 1Xả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thương ảnh 2Xả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thương ảnh 3Xả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thương ảnh 4Xả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thương ảnh 5Xả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thương ảnh 6Xả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thương ảnh 7Xả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thương ảnh 8Xả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thương ảnh 9Xả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thương ảnh 10Xả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thương ảnh 11Xả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thương ảnh 12

Xả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thương

ANTD.VN -  Một vụ xả súng xảy ra tại trường tiểu học ở thành phố Union, miền Bắc California của Mỹ ngày 23/11, khiến hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên bị thương.