Xả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thươngXả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thươngXả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thươngXả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thươngXả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thươngXả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thươngXả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thươngXả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thươngXả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thươngXả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thươngXả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thươngXả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thương

Xả súng tại trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên trọng thương

ANTD.VN -  Một vụ xả súng xảy ra tại trường tiểu học ở thành phố Union, miền Bắc California của Mỹ ngày 23/11, khiến hai học sinh thiệt mạng và một giáo viên bị thương.