Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 ảnh 1Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 ảnh 2Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 ảnh 3Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 ảnh 4Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 ảnh 5Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 ảnh 6Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 ảnh 7Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 ảnh 8Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 ảnh 9Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 ảnh 10Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 ảnh 11Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 ảnh 12Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 ảnh 13Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 ảnh 14Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 ảnh 15Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 ảnh 16Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 ảnh 17Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024 ảnh 18

Ông Trump khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024

ANTD.VN -  Vào hôm 28/1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2024 với sự kiện mít ting tại ở bang New Hampshire và Nam Carolina.