Ông Putin nêu phương án vận chuyển khí đốt thay thế đường ống Nord Stream 1Ông Putin nêu phương án vận chuyển khí đốt thay thế đường ống Nord Stream 1Ông Putin nêu phương án vận chuyển khí đốt thay thế đường ống Nord Stream 1Ông Putin nêu phương án vận chuyển khí đốt thay thế đường ống Nord Stream 1Ông Putin nêu phương án vận chuyển khí đốt thay thế đường ống Nord Stream 1Ông Putin nêu phương án vận chuyển khí đốt thay thế đường ống Nord Stream 1Ông Putin nêu phương án vận chuyển khí đốt thay thế đường ống Nord Stream 1Ông Putin nêu phương án vận chuyển khí đốt thay thế đường ống Nord Stream 1Ông Putin nêu phương án vận chuyển khí đốt thay thế đường ống Nord Stream 1Ông Putin nêu phương án vận chuyển khí đốt thay thế đường ống Nord Stream 1Ông Putin nêu phương án vận chuyển khí đốt thay thế đường ống Nord Stream 1Ông Putin nêu phương án vận chuyển khí đốt thay thế đường ống Nord Stream 1Ông Putin nêu phương án vận chuyển khí đốt thay thế đường ống Nord Stream 1Ông Putin nêu phương án vận chuyển khí đốt thay thế đường ống Nord Stream 1Ông Putin nêu phương án vận chuyển khí đốt thay thế đường ống Nord Stream 1Ông Putin nêu phương án vận chuyển khí đốt thay thế đường ống Nord Stream 1Ông Putin nêu phương án vận chuyển khí đốt thay thế đường ống Nord Stream 1

Ông Putin nêu phương án vận chuyển khí đốt thay thế đường ống Nord Stream 1

ANTD.VN -  Ông Putin nói Nga có thể sử dụng đường ống nối sang Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Nord Stream 2 để thay thế cho đường ống Nord Stream 1 nhằm tiếp tục cung cấp khí đốt cho khách hàng.