Ông Medvedev: Kho dự trữ vũ khí Nga 'đủ cho tất cả mọi người'Ông Medvedev: Kho dự trữ vũ khí Nga 'đủ cho tất cả mọi người'Ông Medvedev: Kho dự trữ vũ khí Nga 'đủ cho tất cả mọi người'Ông Medvedev: Kho dự trữ vũ khí Nga 'đủ cho tất cả mọi người'Ông Medvedev: Kho dự trữ vũ khí Nga 'đủ cho tất cả mọi người'Ông Medvedev: Kho dự trữ vũ khí Nga 'đủ cho tất cả mọi người'Ông Medvedev: Kho dự trữ vũ khí Nga 'đủ cho tất cả mọi người'Ông Medvedev: Kho dự trữ vũ khí Nga 'đủ cho tất cả mọi người'Ông Medvedev: Kho dự trữ vũ khí Nga 'đủ cho tất cả mọi người'Ông Medvedev: Kho dự trữ vũ khí Nga 'đủ cho tất cả mọi người'Ông Medvedev: Kho dự trữ vũ khí Nga 'đủ cho tất cả mọi người'Ông Medvedev: Kho dự trữ vũ khí Nga 'đủ cho tất cả mọi người'Ông Medvedev: Kho dự trữ vũ khí Nga 'đủ cho tất cả mọi người'Ông Medvedev: Kho dự trữ vũ khí Nga 'đủ cho tất cả mọi người'Ông Medvedev: Kho dự trữ vũ khí Nga 'đủ cho tất cả mọi người'

Ông Medvedev: Kho dự trữ vũ khí Nga 'đủ cho tất cả mọi người'

ANTD.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Medvedev mới đây đã lên tiếng bác bỏ nhận định "kho dự trữ vũ khí Nga đang cạn kiệt".