Ống dung nham kỳ ảo giữa Đại Tây DươngỐng dung nham kỳ ảo giữa Đại Tây DươngỐng dung nham kỳ ảo giữa Đại Tây DươngỐng dung nham kỳ ảo giữa Đại Tây DươngỐng dung nham kỳ ảo giữa Đại Tây DươngỐng dung nham kỳ ảo giữa Đại Tây DươngỐng dung nham kỳ ảo giữa Đại Tây DươngỐng dung nham kỳ ảo giữa Đại Tây DươngỐng dung nham kỳ ảo giữa Đại Tây Dương

Ống dung nham kỳ ảo giữa Đại Tây Dương

ANTD.VN - Là một trong những đường hầm núi lửa dài nhất thế giới, Cueva de Los Verdes đã bảo vệ người dân địa phương trong hàng trăm năm. Hiện nay, nơi đây mở cửa cho công chúng tham quan. Hang cũng nổi tiếng với phòng hòa nhạc có sức chưa 500 người.