Ông Abe là Thủ tướng có thời gian tại nhiệm dài thứ 4 ở Nhật Bản

ANTD.VN - Ông Shinzo Abe trở thành Thủ tướng có thời gian tại nhiệm dài thứ 4 ở Nhật Bản từ sau chiến tranh đến nay. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Ngày 5-12 đánh dấu ngày thứ 1.807 ông Abe giữ chức Thủ tướng, lâu hơn 1 ngày so với ông Nakasone Yasuhiro, người lãnh đạo Nhật Bản từ tháng 11-1982 đến tháng 11-1987.

Trước đó, hồi tháng 9-2006, ông Abe trở thành Thủ tướng Nhật Bản, tuy nhiên khoảng 1 năm sau ông từ chức.

Đến tháng 12-2012, ông tiếp tục lãnh đạo đất nước Nhật Bản và tại nhiệm từ đó đến nay.

Thời gian 1.807 ngày tại nhiệm bao gồm cả nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Abe.