Nút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớnNút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớn

Nút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu biến thành ‘sông’ sau trận mưa lớn

ANTD.VN - Tối 20-6, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa lớn kéo dài khoảng gần 1 giờ đồng hồ khiến một số tuyến phố trung tâm bị ngập nặng đặc biệt là nút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm).