Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?

Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?

ANTD.VN - Aafia Siddiqui là tù nhân mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas hôm 15-1-2022 đòi thả tự do. Không nhiều người biết rằng Siddiqui từ lâu đã là một nhân vật nổi tiếng trong thế giới khủng bố, nhưng lạ lùng là Aafia Siddiqui phản đối hành động của nghi phạm gây ra vụ bắt cóc tai tiếng vừa qua.