Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12 ảnh 1Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12 ảnh 2Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12 ảnh 3Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12 ảnh 4Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12 ảnh 5Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12 ảnh 6Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12 ảnh 7Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12 ảnh 8Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12 ảnh 9Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12 ảnh 10Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12 ảnh 11Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12 ảnh 12Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12 ảnh 13Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12 ảnh 14Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12 ảnh 15Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12 ảnh 16Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12 ảnh 17Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12 ảnh 18

Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12

ANTD.VN -  Sáng 24-5, Trường THPT Trần Phú (Hà Nội) cũng đã tổ chức lễ bế giảng và chia tay học sinh lớp 12 với những hình cảm xúc vỡ òa làm ai cũng xúc động khi nhớ về thời đẹp nhất của đời mình.