Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12

Nữ sinh trường Trần Phú Hà Nội vỡ òa cảm xúc trong ngày chia tay lớp 12

ANTD.VN -  Sáng 24-5, Trường THPT Trần Phú (Hà Nội) cũng đã tổ chức lễ bế giảng và chia tay học sinh lớp 12 với những hình cảm xúc vỡ òa làm ai cũng xúc động khi nhớ về thời đẹp nhất của đời mình.