Nụ cười tươi rói của công nhân trên công trình trọng điểm làm xuyên tết ở Thủ đôNụ cười tươi rói của công nhân trên công trình trọng điểm làm xuyên tết ở Thủ đôNụ cười tươi rói của công nhân trên công trình trọng điểm làm xuyên tết ở Thủ đôNụ cười tươi rói của công nhân trên công trình trọng điểm làm xuyên tết ở Thủ đôNụ cười tươi rói của công nhân trên công trình trọng điểm làm xuyên tết ở Thủ đôNụ cười tươi rói của công nhân trên công trình trọng điểm làm xuyên tết ở Thủ đôNụ cười tươi rói của công nhân trên công trình trọng điểm làm xuyên tết ở Thủ đôNụ cười tươi rói của công nhân trên công trình trọng điểm làm xuyên tết ở Thủ đôNụ cười tươi rói của công nhân trên công trình trọng điểm làm xuyên tết ở Thủ đôNụ cười tươi rói của công nhân trên công trình trọng điểm làm xuyên tết ở Thủ đôNụ cười tươi rói của công nhân trên công trình trọng điểm làm xuyên tết ở Thủ đôNụ cười tươi rói của công nhân trên công trình trọng điểm làm xuyên tết ở Thủ đôNụ cười tươi rói của công nhân trên công trình trọng điểm làm xuyên tết ở Thủ đôNụ cười tươi rói của công nhân trên công trình trọng điểm làm xuyên tết ở Thủ đôNụ cười tươi rói của công nhân trên công trình trọng điểm làm xuyên tết ở Thủ đô

Nụ cười tươi rói của công nhân trên công trình trọng điểm làm xuyên tết ở Thủ đô

ANTD.VN - Không khí tất bật và những nụ cười tươi rói của công nhân dù phải làm xuyên tết là hình ảnh phóng viên An ninh Thủ đô ghi nhận tại công trường ga S12 dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội ngày mùng Ba Tết Giáp Thìn.