Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô

Thủ tướng thăm công trường làm xuyên Tết Giáp Thìn, động viên công nhân môi trường Thủ đô

ANTD.VN - Sáng 12-2 (tức mùng Ba Tết Giáp Thìn), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến động viên công nhân làm xuyên tết và những chị lao công làm đẹp ngày xuân ở Thủ đô.