Nơi du khách tự do tìm vàng dưới lòng sôngNơi du khách tự do tìm vàng dưới lòng sôngNơi du khách tự do tìm vàng dưới lòng sôngNơi du khách tự do tìm vàng dưới lòng sôngNơi du khách tự do tìm vàng dưới lòng sôngNơi du khách tự do tìm vàng dưới lòng sông

Nơi du khách tự do tìm vàng dưới lòng sông

ANTD.VN - Sông Klondike nổi tiếng về khai thác vàng, nằm ở vùng Yukon, Canada, là nơi cho phép du khách tự do tìm kiếm vàng trong giới hạn nhất định.