Nỗ lực từng ngày để “về đích” kế hoạch số hóa hồ sơ cư trú

ANTD.VN - Theo quy định tại Luật Cư trú 2020, thì từ ngày 01/01/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Mọi thông tin liên quan đến cư trú đều đã được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để hoàn thành mục tiêu yêu cầu đề ra, CATP Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ cư trú. Ghi nhận tại Công an quận Long Biên.