Niềm vui của gần 300 công dân hết thời gian cách ly theo dõi Covid-19 ảnh 1Niềm vui của gần 300 công dân hết thời gian cách ly theo dõi Covid-19 ảnh 2Niềm vui của gần 300 công dân hết thời gian cách ly theo dõi Covid-19 ảnh 3Niềm vui của gần 300 công dân hết thời gian cách ly theo dõi Covid-19 ảnh 4Niềm vui của gần 300 công dân hết thời gian cách ly theo dõi Covid-19 ảnh 5Niềm vui của gần 300 công dân hết thời gian cách ly theo dõi Covid-19 ảnh 6Niềm vui của gần 300 công dân hết thời gian cách ly theo dõi Covid-19 ảnh 7Niềm vui của gần 300 công dân hết thời gian cách ly theo dõi Covid-19 ảnh 8Niềm vui của gần 300 công dân hết thời gian cách ly theo dõi Covid-19 ảnh 9Niềm vui của gần 300 công dân hết thời gian cách ly theo dõi Covid-19 ảnh 10Niềm vui của gần 300 công dân hết thời gian cách ly theo dõi Covid-19 ảnh 11Niềm vui của gần 300 công dân hết thời gian cách ly theo dõi Covid-19 ảnh 12Niềm vui của gần 300 công dân hết thời gian cách ly theo dõi Covid-19 ảnh 13Niềm vui của gần 300 công dân hết thời gian cách ly theo dõi Covid-19 ảnh 14Niềm vui của gần 300 công dân hết thời gian cách ly theo dõi Covid-19 ảnh 15Niềm vui của gần 300 công dân hết thời gian cách ly theo dõi Covid-19 ảnh 16

Niềm vui của gần 300 công dân hết thời gian cách ly theo dõi Covid-19

ANTD.VN - Chiều 3-4, tại Khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Mai, Hà Nội) đã diễn ra lễ bàn giao gần 300 công dân hết thời hạn cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19. Khu cách ly tập trung này đã tiếp nhận hơn 1.800 công dân từ nước ngoài trở về Việt Nam và cách ly tập trung để theo dõi phòng, chống Covid-19 từ ngày 19-3.