“Niệc cổ hung” - loài chim nguy cấp bậc nhất Việt Nam“Niệc cổ hung” - loài chim nguy cấp bậc nhất Việt Nam“Niệc cổ hung” - loài chim nguy cấp bậc nhất Việt Nam“Niệc cổ hung” - loài chim nguy cấp bậc nhất Việt Nam“Niệc cổ hung” - loài chim nguy cấp bậc nhất Việt Nam“Niệc cổ hung” - loài chim nguy cấp bậc nhất Việt Nam“Niệc cổ hung” - loài chim nguy cấp bậc nhất Việt Nam“Niệc cổ hung” - loài chim nguy cấp bậc nhất Việt Nam“Niệc cổ hung” - loài chim nguy cấp bậc nhất Việt Nam“Niệc cổ hung” - loài chim nguy cấp bậc nhất Việt Nam

“Niệc cổ hung” - loài chim nguy cấp bậc nhất Việt Nam

ANTD.VN - Đây là loài chim có kích thước lớn, dài 90-120 cm, nặng 2,2-2,5 kg. Trong Sách Đỏ Việt Nam, loài chim độc đáo này nằm trong diện cực kỳ nguy cấp, nguyên nhân do bị cư dân địa phương săn bắt để lấy thịt, nơi cư trú bị phân tán do rừng nguyên sinh bị tàn phá.