Những vị trí nào sẽ có bậc hàm cấp tướng trong Công an nhân dân?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân đang được đưa ra lấy ý kiến, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung 6 vị trí có bậc hàm cấp Tướng - Công an nhân dân.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân gồm 2 Điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Tại Dự thảo, Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung các điểm b, d, e khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 25. Theo đó, đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong Công an nhân dân, gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Việc sửa đổi Luật Công an nhân dân hiện hành là cần thiết và cấp bách

Việc sửa đổi Luật Công an nhân dân hiện hành là cần thiết và cấp bách

Cũng theo Bộ Công an, cần thiết bổ sung 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Vì hiện nay, Bộ Công an có một đồng chí Thứ trưởng biệt phái được phê chuẩn chức vụ này.

Do vậy, Bộ Công an đề xuất bổ sung điểm b khoản 1 Điều 25 theo hướng: Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có cấp bậc hàm Thượng tướng.

Bên cạnh đó, bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng, theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm d khoản 1 Điều 25 theo hướng tăng từ 157 vị trí lên 162 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng. Các vị trí cụ thể quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề xuất, bổ sung quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cấp bậc hàm cấp Tướng đối với đơn vị được thành lập mới nhằm bảo đảm tính linh hoạt khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và bảo đảm thống nhất với Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, cơ quan soạn thảo còn đề xuất bỏ quy định Trung đoàn trưởng, Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tá.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 25 theo hướng quy định Trung đoàn trưởng, Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.