Những ưu tiên hàng đầu của Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang UkraineNhững ưu tiên hàng đầu của Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang UkraineNhững ưu tiên hàng đầu của Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang UkraineNhững ưu tiên hàng đầu của Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang UkraineNhững ưu tiên hàng đầu của Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang UkraineNhững ưu tiên hàng đầu của Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang UkraineNhững ưu tiên hàng đầu của Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang UkraineNhững ưu tiên hàng đầu của Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang UkraineNhững ưu tiên hàng đầu của Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang UkraineNhững ưu tiên hàng đầu của Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang UkraineNhững ưu tiên hàng đầu của Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang UkraineNhững ưu tiên hàng đầu của Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang UkraineNhững ưu tiên hàng đầu của Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang UkraineNhững ưu tiên hàng đầu của Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang UkraineNhững ưu tiên hàng đầu của Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine

Những ưu tiên hàng đầu của Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine

ANTD.VN - Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrsky mới đây đã đưa ra nhận định rất quan trọng về cuộc xung đột ở Đông Âu, từ đó đề ra những hoạt động được ưu tiên.