Những khoảnh khắc ấn tượng của Tổng thống Mỹ và phái đoàn tại Đông Á (1)Những khoảnh khắc ấn tượng của Tổng thống Mỹ và phái đoàn tại Đông Á (1)Những khoảnh khắc ấn tượng của Tổng thống Mỹ và phái đoàn tại Đông Á (1)Những khoảnh khắc ấn tượng của Tổng thống Mỹ và phái đoàn tại Đông Á (1)Những khoảnh khắc ấn tượng của Tổng thống Mỹ và phái đoàn tại Đông Á (1)Những khoảnh khắc ấn tượng của Tổng thống Mỹ và phái đoàn tại Đông Á (1)Những khoảnh khắc ấn tượng của Tổng thống Mỹ và phái đoàn tại Đông Á (1)Những khoảnh khắc ấn tượng của Tổng thống Mỹ và phái đoàn tại Đông Á (1)Những khoảnh khắc ấn tượng của Tổng thống Mỹ và phái đoàn tại Đông Á (1)Những khoảnh khắc ấn tượng của Tổng thống Mỹ và phái đoàn tại Đông Á (1)Những khoảnh khắc ấn tượng của Tổng thống Mỹ và phái đoàn tại Đông Á (1)Những khoảnh khắc ấn tượng của Tổng thống Mỹ và phái đoàn tại Đông Á (1)Những khoảnh khắc ấn tượng của Tổng thống Mỹ và phái đoàn tại Đông Á (1)Những khoảnh khắc ấn tượng của Tổng thống Mỹ và phái đoàn tại Đông Á (1)

Những khoảnh khắc ấn tượng của Tổng thống Mỹ và phái đoàn tại Đông Á (1)

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn Nhật Bản là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 5 nước châu Á. Tại đây, ông chủ Nhà Trắng và phái đoàn đã có những khoảnh khắc ấn tượng. Hãy cùng khám phá những khoảnh khắc đó!