Những hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinhNhững hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinhNhững hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinhNhững hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinhNhững hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinhNhững hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinhNhững hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinhNhững hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinhNhững hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinhNhững hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinhNhững hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinhNhững hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinhNhững hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinhNhững hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinhNhững hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinhNhững hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinhNhững hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinhNhững hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinhNhững hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinh

Những hình ảnh trong vụ cháy quán karaoke khiến 3 người lính cứu hỏa hy sinh

ANTD.VN - Trong lúc tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy tại đám cháy ở quán karaoke, 3 cán bộ Cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã hy sinh.