Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 1Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 2Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 3Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 4Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 5Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 6Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 7Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 8Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 9Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 10Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 11Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 12Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 13Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 14Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 15Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 16Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 17Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 18Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 19Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ ảnh 20

Những hình ảnh đẹp về làng hoa Khương Hạ

ANTD.VN - Đến làng hoa Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, TP Hà Nội) những ngày này, bạn sẽ cảm nhận được mùa xuân đang đến rất gần khi lạc bước trong những sắc màu của các loài hoa, cùng không khí hối hả, khẩn trương của người nông dân nơi đây.