Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ

Những hình ảnh đẹp tại Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ

ANTD.VN - Ngày 6-1, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Lễ khai mạc Hội thao truyền thống lần thứ 34, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16-2-1953/ 16-2-2023).