Những hình ảnh đầu tiên về quá trình Triều Tiên cho nổ bãi thử hạt nhân Punggye-riNhững hình ảnh đầu tiên về quá trình Triều Tiên cho nổ bãi thử hạt nhân Punggye-riNhững hình ảnh đầu tiên về quá trình Triều Tiên cho nổ bãi thử hạt nhân Punggye-riNhững hình ảnh đầu tiên về quá trình Triều Tiên cho nổ bãi thử hạt nhân Punggye-riNhững hình ảnh đầu tiên về quá trình Triều Tiên cho nổ bãi thử hạt nhân Punggye-riNhững hình ảnh đầu tiên về quá trình Triều Tiên cho nổ bãi thử hạt nhân Punggye-riNhững hình ảnh đầu tiên về quá trình Triều Tiên cho nổ bãi thử hạt nhân Punggye-riNhững hình ảnh đầu tiên về quá trình Triều Tiên cho nổ bãi thử hạt nhân Punggye-riNhững hình ảnh đầu tiên về quá trình Triều Tiên cho nổ bãi thử hạt nhân Punggye-riNhững hình ảnh đầu tiên về quá trình Triều Tiên cho nổ bãi thử hạt nhân Punggye-riNhững hình ảnh đầu tiên về quá trình Triều Tiên cho nổ bãi thử hạt nhân Punggye-riNhững hình ảnh đầu tiên về quá trình Triều Tiên cho nổ bãi thử hạt nhân Punggye-riNhững hình ảnh đầu tiên về quá trình Triều Tiên cho nổ bãi thử hạt nhân Punggye-riNhững hình ảnh đầu tiên về quá trình Triều Tiên cho nổ bãi thử hạt nhân Punggye-riNhững hình ảnh đầu tiên về quá trình Triều Tiên cho nổ bãi thử hạt nhân Punggye-riNhững hình ảnh đầu tiên về quá trình Triều Tiên cho nổ bãi thử hạt nhân Punggye-ri

Những hình ảnh đầu tiên về quá trình Triều Tiên cho nổ bãi thử hạt nhân Punggye-ri

ANTD.VN -Ngày 25-5, những bức ảnh đầu tiên về quá trình Triều Tiên phá dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri đã được báo chí quốc tế công khai. Song theo phía Mỹ, những hình ảnh này cũng chưa nói lên được điều gì.