Những điểm mới trong đăng ký xe theo mã định danh

ANTD.VN - Có rất nhiều điểm mới đã thay đổi so với cũ mà người dân cần lưu ý khi đi đăng ký hay mua - bán xe. Từ ngày 15/8/2023 tới đây, theo Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an về đăng ký xe và cấp biển số xe, sẽ chính thức có hiệu lực.