Những con số thú vị về Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên hợp quốcNhững con số thú vị về Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên hợp quốcNhững con số thú vị về Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên hợp quốcNhững con số thú vị về Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên hợp quốcNhững con số thú vị về Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên hợp quốcNhững con số thú vị về Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên hợp quốcNhững con số thú vị về Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên hợp quốcNhững con số thú vị về Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên hợp quốcNhững con số thú vị về Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên hợp quốcNhững con số thú vị về Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên hợp quốcNhững con số thú vị về Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên hợp quốcNhững con số thú vị về Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên hợp quốcNhững con số thú vị về Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên hợp quốcNhững con số thú vị về Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên hợp quốcNhững con số thú vị về Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên hợp quốcNhững con số thú vị về Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên hợp quốcNhững con số thú vị về Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc

Những con số thú vị về Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc

ANTD.VN -  Tuần lễ cấp cao trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 kết thúc vào ngày 26-9-2023. Trong 6 ngày, các nhà lãnh đạo thế giới đã phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, nêu lên quan điểm và các giải pháp đối với hàng loạt cuộc khủng hoảng hiện nay. Hãy cùng nhìn lại những con số thú vị khi sân khấu chính trị thế giới vừa khép lại, để chờ đến phiên họp năm sau.