Nhức nhối tình trạng xe hợp đồng trá hình xe khách tuyến cố định

ANTD.VN - Tình hình vận tải cuối năm là một trong những vấn đề nóng của lĩnh vực giao thông. Mặc dù hiện tại người dân cũng có nhiều lựa chọn các hình thức vận tải khác nhau, đồng thời, chất lượng vận tải hành khách cũng đã được cải thiện hơn nhiều. Tuy nhiên, những vi phạm lại vẫn diễn ra phổ biến, nhất là loại hình xe hợp đồng trá hình xe khách tuyến cố định.