Nhóm đối tượng cho "vay trả lãi ngày" 182%/năm sa lưới

ANTD.VN - Các đối tượng cho khách “vay trả lãi ngày” với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày.