Nhìn từ flycam dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ độc đáo của Hà Nội đang lộ diệnNhìn từ flycam dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ độc đáo của Hà Nội đang lộ diệnNhìn từ flycam dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ độc đáo của Hà Nội đang lộ diệnNhìn từ flycam dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ độc đáo của Hà Nội đang lộ diệnNhìn từ flycam dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ độc đáo của Hà Nội đang lộ diệnNhìn từ flycam dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ độc đáo của Hà Nội đang lộ diệnNhìn từ flycam dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ độc đáo của Hà Nội đang lộ diệnNhìn từ flycam dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ độc đáo của Hà Nội đang lộ diệnNhìn từ flycam dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ độc đáo của Hà Nội đang lộ diệnNhìn từ flycam dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ độc đáo của Hà Nội đang lộ diệnNhìn từ flycam dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ độc đáo của Hà Nội đang lộ diệnNhìn từ flycam dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ độc đáo của Hà Nội đang lộ diệnNhìn từ flycam dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ độc đáo của Hà Nội đang lộ diệnNhìn từ flycam dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ độc đáo của Hà Nội đang lộ diệnNhìn từ flycam dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ độc đáo của Hà Nội đang lộ diện

Nhìn từ flycam dự án Cung Thiếu nhi nghìn tỷ độc đáo của Hà Nội đang lộ diện

ANTD.VN -  Nhìn từ flycam, Cung Thiếu nhi mới của Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng đang dần hoàn thiện với kiến trúc độc đáo, hiện đại sau 2 năm thi công.