Nga nói về mối đe dọa hạt nhân khi tiêm kích F-16 xuất hiện tại UkraineNga nói về mối đe dọa hạt nhân khi tiêm kích F-16 xuất hiện tại UkraineNga nói về mối đe dọa hạt nhân khi tiêm kích F-16 xuất hiện tại UkraineNga nói về mối đe dọa hạt nhân khi tiêm kích F-16 xuất hiện tại UkraineNga nói về mối đe dọa hạt nhân khi tiêm kích F-16 xuất hiện tại UkraineNga nói về mối đe dọa hạt nhân khi tiêm kích F-16 xuất hiện tại UkraineNga nói về mối đe dọa hạt nhân khi tiêm kích F-16 xuất hiện tại UkraineNga nói về mối đe dọa hạt nhân khi tiêm kích F-16 xuất hiện tại UkraineNga nói về mối đe dọa hạt nhân khi tiêm kích F-16 xuất hiện tại UkraineNga nói về mối đe dọa hạt nhân khi tiêm kích F-16 xuất hiện tại UkraineNga nói về mối đe dọa hạt nhân khi tiêm kích F-16 xuất hiện tại UkraineNga nói về mối đe dọa hạt nhân khi tiêm kích F-16 xuất hiện tại UkraineNga nói về mối đe dọa hạt nhân khi tiêm kích F-16 xuất hiện tại UkraineNga nói về mối đe dọa hạt nhân khi tiêm kích F-16 xuất hiện tại Ukraine

Nga nói về mối đe dọa hạt nhân khi tiêm kích F-16 xuất hiện tại Ukraine

ANTD.VN - Tiêm kích F-16 mặc dù chưa xuất hiện trên chiến trường nhưng đã được giới chức Nga bày tỏ mối quan ngại sâu sắc.