Nhiều vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế mới

ANTĐ - Sau 3 tháng Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung có hiệu lực, đã bắt đầu phát huy hiệu quả song vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời, gây ảnh hưởng tới quyền lợi người bệnh.