Nhiều điểm mới trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

  • 19/05/2021 11:06
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra với nhiều điểm mới nổi bật đáng chú ý.

Về số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 có sự thay đổi so với các nhiệm kỳ trước.

Nhìn chung số lượng đại biểu HĐND giảm đều ở từng cấp tùy thuộc vào số dân và loại hình đơn vị hành chính là đồng bằng, miền núi, vùng cao, hải đảo.

Số lượng đại biểu HĐND cấp xã giảm 4-6 đại biểu; Số lượng đại biểu HĐND cấp huyện giảm 5 đại biểu; Số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh giảm 10 đại biểu. Số lượng đại biểu HĐND thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh giảm 10 đại biểu (từ 105 xuống còn 95 đại biểu).

Bên cạnh đó, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu được ấn định là 500 đại biểu, nhưng cơ cấu đại biểu chuyên trách sẽ tăng 5% so với nhiệm kỳ trước.

Về điều kiện quốc tịch khi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, theo Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020, Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải bảo đảm tiêu chuẩn chỉ có 1 quốc tịch Việt Nam.

Nhiều điểm mới trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ảnh 1

Hiện nhiều địa phương đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri

Về việc xác định độ tuổi, theo Bộ luật Lao động 2019 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035 nên việc chuẩn bị nhân sự ĐBQH và đại biểu HĐND cũng có sự thay đổi.

Việc tính tuổi được áp dụng đối với ĐBQH, đại biểu HĐND là cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu tham gia ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND phải đủ tuổi tham gia 2 khóa Quốc hội, HĐND trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa. ĐBQH, đại biểu HĐND tái cử phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ trở lên tính đến tháng 5/2021 (nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại đây).

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong lực lượng vũ trang thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân.

Trường hợp tuổi ứng cử cao hơn, như ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các hội theo Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, hoạt động triển khai công tác bầu cử cũng có nhiều điểm mới do do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia. Từ đây, các công tác tham mưu, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 sớm hơn so với các kỳ bầu cử trước.

Để giảm thiểu các ảnh hưởng, tác động từ nguy cơ dịch bệnh trong trường hợp có lây lan, bùng phát, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19...

Tin cùng chuyên mục