Nhiều đại lý vi phạm giá bán sữa

ANTĐ - Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính cho biết, qua nắm bắt thông tin, hiện nay trên thị trường có hiện tượng một số đại lý, cửa hàng đang bán một số sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi với mức giá cao hơn mức giá tối đa đã được cơ quan quản lý giá công bố và không thực hiện việc niêm yết giá theo quy định. 

Để đảm bảo công tác bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi có hiệu quả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý giá vừa có văn bản đề nghị các đơn vị kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định, công khai thông tin về các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa vi phạm.