Nhiều cơ sở y tế vẫn chưa có hệ thống xử lý chất thải lỏng

  • 07/10/2015 06:03
  • 0 bình luận
  • Nguyễn Phan
  • In bài
ANTĐ - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Sở đã thành lập 2 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác quản lý chất thải y tế, quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập của Hà Nội. 

Qua kiểm tra tại 69 đơn vị cho thấy, về quản lý chất thải y tế, đã có 52 đơn vị thực hiện đào tạo, huấn luyện cho cán bộ, nhân viên, người lao động, 33 đơn vị đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Với chất thải rắn y tế, tất cả các đơn vị đã đầu tư trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý chất thải y tế.

Đối với chất thải lỏng, có 32 đơn vị đăng ký giấy phép xả thải, 37 đơn vị có hệ thống xử lý chất thải lỏng, song vẫn còn 32 đơn vị chưa có hệ thống xử lý chất thải lỏng hoặc đang ngừng hoạt động, hiện đang xử lý nước thải bằng cloramin B hoặc vôi bột trước khi xả thải ra môi trường… 

Tin cùng chuyên mục