Nhiều cơ sở cung ứng thuốc lo ngại lộ thông tin về kinh doanh khi liên thông dữ liệu

ANTD.VN - Đến thời điểm này, vẫn còn một số huyện của Hà Nội chưa hoàn thành kế hoạch kết nối 100% quầy thuốc tư nhân như yêu cầu đề ra, có huyện mới chỉ đạt khoảng 75%...

100 nhà thuốc bán lẻ ở Hà Nội đã thực hiện kết nối liên thông vào phần mềm chung

Ngày 13-12, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 11-2019, tổng số cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn thành phố đã thực hiện kết nối liên thông là 6.274/7.136 (đạt 87,9%), trong đó, số cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện kết nối 5.939/6.007 (đạt 98,9%) bao gồm: 3.578/3.578 nhà thuốc, đạt 100% và 2.361/2.429 quầy thuốc, đạt 97,2%.

Đồng thời, có 7.136 cơ sở cung ứng thuốc hiện đang hoạt động, trong đó: 1.129 cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 3.578 nhà thuốc; 2.429 quầy thuốc cũng đã thực hiện kết nối liên thông vào phần mềm quản lý các cơ sở cung ứng thuốc, kê đơn và bán thuốc kê đơn.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số huyện chưa hoàn thành kết nối 100% quầy thuốc tư nhân, như: Thanh Oai (40/53, đạt 75,5%), Quốc Oai (57/69, đạt 82,6%), Sóc Sơn (257/275, đạt 93,5), Thanh Trì (259/280, đạt 92,5%), Mê Linh (155/159, đạt 97,5%).

Đồng thời, trong quá trình triển khai, thực hiện một số cơ sở vẫn còn gặp một số khó khăn như trình độ, kỹ năng công nghệ thông tin của nhân viên nhà thuốc còn chưa cao; dược sỹ của chủ cơ sở đa số là tuổi cao, người giúp việc thay đổi thường xuyên.

Đặc biệt, có điểm vướng mắc là các cơ sở cung ứng thuốc lo ngại vấn đề bảo mật thông tin các hoạt động kinh doanh của cơ sở khi thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh bằng phần mềm và bằng hệ thống sổ sách theo quy định hiện hành; trong quá trình thực hiện còn có lúc gặp tình trạng nghẽn mạng ảnh hưởng đến quá trình bán hàng.

Tới đây, Sở Y tế Hà Nội sẽ tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho các cơ sở cung ứng thuốc để nâng cao trình độ công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm và hiểu rõ lợi ích của việc thực hiện kết nổi liên thông.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra hoạt động kê đơn thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh; việc thực hiện bán thuốc theo đơn của các cơ sở bán lẻ thuốc; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.