Nhật Bản gây choáng với kế hoạch đóng khu trục hạm Aegis lớn bằng tàu sân bayNhật Bản gây choáng với kế hoạch đóng khu trục hạm Aegis lớn bằng tàu sân bayNhật Bản gây choáng với kế hoạch đóng khu trục hạm Aegis lớn bằng tàu sân bayNhật Bản gây choáng với kế hoạch đóng khu trục hạm Aegis lớn bằng tàu sân bayNhật Bản gây choáng với kế hoạch đóng khu trục hạm Aegis lớn bằng tàu sân bayNhật Bản gây choáng với kế hoạch đóng khu trục hạm Aegis lớn bằng tàu sân bayNhật Bản gây choáng với kế hoạch đóng khu trục hạm Aegis lớn bằng tàu sân bayNhật Bản gây choáng với kế hoạch đóng khu trục hạm Aegis lớn bằng tàu sân bayNhật Bản gây choáng với kế hoạch đóng khu trục hạm Aegis lớn bằng tàu sân bayNhật Bản gây choáng với kế hoạch đóng khu trục hạm Aegis lớn bằng tàu sân bayNhật Bản gây choáng với kế hoạch đóng khu trục hạm Aegis lớn bằng tàu sân bayNhật Bản gây choáng với kế hoạch đóng khu trục hạm Aegis lớn bằng tàu sân bayNhật Bản gây choáng với kế hoạch đóng khu trục hạm Aegis lớn bằng tàu sân bayNhật Bản gây choáng với kế hoạch đóng khu trục hạm Aegis lớn bằng tàu sân bay

Nhật Bản gây choáng với kế hoạch đóng khu trục hạm Aegis lớn bằng tàu sân bay

ANTD.VN - Có thông tin cho biết, Hải quân Nhật Bản đang theo đuổi kế hoạch đóng tàu sân bay dưới vỏ bọc khu trục hạm Aegis.