Nga có biến thành 'Iran thứ hai' dưới hiệu lực các lệnh trừng phạt?Nga có biến thành 'Iran thứ hai' dưới hiệu lực các lệnh trừng phạt?Nga có biến thành 'Iran thứ hai' dưới hiệu lực các lệnh trừng phạt?Nga có biến thành 'Iran thứ hai' dưới hiệu lực các lệnh trừng phạt?Nga có biến thành 'Iran thứ hai' dưới hiệu lực các lệnh trừng phạt?Nga có biến thành 'Iran thứ hai' dưới hiệu lực các lệnh trừng phạt?Nga có biến thành 'Iran thứ hai' dưới hiệu lực các lệnh trừng phạt?Nga có biến thành 'Iran thứ hai' dưới hiệu lực các lệnh trừng phạt?Nga có biến thành 'Iran thứ hai' dưới hiệu lực các lệnh trừng phạt?Nga có biến thành 'Iran thứ hai' dưới hiệu lực các lệnh trừng phạt?Nga có biến thành 'Iran thứ hai' dưới hiệu lực các lệnh trừng phạt?Nga có biến thành 'Iran thứ hai' dưới hiệu lực các lệnh trừng phạt?Nga có biến thành 'Iran thứ hai' dưới hiệu lực các lệnh trừng phạt?Nga có biến thành 'Iran thứ hai' dưới hiệu lực các lệnh trừng phạt?Nga có biến thành 'Iran thứ hai' dưới hiệu lực các lệnh trừng phạt?

Nga có biến thành 'Iran thứ hai' dưới hiệu lực các lệnh trừng phạt?

ANTD.VN - Các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt sẽ khiến Nga trở thành "Iran thứ hai" hay Moskva sẽ vượt qua mọi khó khăn?