Nhan sắc hôn thê hơn 2 tuổi của hậu vệ Hồ Tấn Tài ảnh 1Nhan sắc hôn thê hơn 2 tuổi của hậu vệ Hồ Tấn Tài ảnh 2Nhan sắc hôn thê hơn 2 tuổi của hậu vệ Hồ Tấn Tài ảnh 3Nhan sắc hôn thê hơn 2 tuổi của hậu vệ Hồ Tấn Tài ảnh 4Nhan sắc hôn thê hơn 2 tuổi của hậu vệ Hồ Tấn Tài ảnh 5Nhan sắc hôn thê hơn 2 tuổi của hậu vệ Hồ Tấn Tài ảnh 6Nhan sắc hôn thê hơn 2 tuổi của hậu vệ Hồ Tấn Tài ảnh 7Nhan sắc hôn thê hơn 2 tuổi của hậu vệ Hồ Tấn Tài ảnh 8Nhan sắc hôn thê hơn 2 tuổi của hậu vệ Hồ Tấn Tài ảnh 9Nhan sắc hôn thê hơn 2 tuổi của hậu vệ Hồ Tấn Tài ảnh 10Nhan sắc hôn thê hơn 2 tuổi của hậu vệ Hồ Tấn Tài ảnh 11Nhan sắc hôn thê hơn 2 tuổi của hậu vệ Hồ Tấn Tài ảnh 12Nhan sắc hôn thê hơn 2 tuổi của hậu vệ Hồ Tấn Tài ảnh 13Nhan sắc hôn thê hơn 2 tuổi của hậu vệ Hồ Tấn Tài ảnh 14

Nhan sắc hôn thê hơn 2 tuổi của hậu vệ Hồ Tấn Tài

ANTD.VN - Phạm Hiếu - vợ sắp cưới của Hồ Tấn Tài dù hơn hậu vệ này 2 tuổi nhưng có sắc vóc xinh đẹp và trẻ trung, không thua kém nàng WAGs nào ở ĐT Việt Nam.