Nhằm vào thị trường ngách vũ khí toàn cầu, Hàn Quốc đạt doanh thu ‘khủng’Nhằm vào thị trường ngách vũ khí toàn cầu, Hàn Quốc đạt doanh thu ‘khủng’Nhằm vào thị trường ngách vũ khí toàn cầu, Hàn Quốc đạt doanh thu ‘khủng’Nhằm vào thị trường ngách vũ khí toàn cầu, Hàn Quốc đạt doanh thu ‘khủng’Nhằm vào thị trường ngách vũ khí toàn cầu, Hàn Quốc đạt doanh thu ‘khủng’Nhằm vào thị trường ngách vũ khí toàn cầu, Hàn Quốc đạt doanh thu ‘khủng’Nhằm vào thị trường ngách vũ khí toàn cầu, Hàn Quốc đạt doanh thu ‘khủng’Nhằm vào thị trường ngách vũ khí toàn cầu, Hàn Quốc đạt doanh thu ‘khủng’Nhằm vào thị trường ngách vũ khí toàn cầu, Hàn Quốc đạt doanh thu ‘khủng’Nhằm vào thị trường ngách vũ khí toàn cầu, Hàn Quốc đạt doanh thu ‘khủng’Nhằm vào thị trường ngách vũ khí toàn cầu, Hàn Quốc đạt doanh thu ‘khủng’Nhằm vào thị trường ngách vũ khí toàn cầu, Hàn Quốc đạt doanh thu ‘khủng’Nhằm vào thị trường ngách vũ khí toàn cầu, Hàn Quốc đạt doanh thu ‘khủng’Nhằm vào thị trường ngách vũ khí toàn cầu, Hàn Quốc đạt doanh thu ‘khủng’Nhằm vào thị trường ngách vũ khí toàn cầu, Hàn Quốc đạt doanh thu ‘khủng’Nhằm vào thị trường ngách vũ khí toàn cầu, Hàn Quốc đạt doanh thu ‘khủng’

Nhằm vào thị trường ngách vũ khí toàn cầu, Hàn Quốc đạt doanh thu ‘khủng’

ANTD.VN -  Từng bị cho là chỉ sản xuất được vũ khí thông thường, Hanwha Aerospace - một công ty vũ khí của Hàn Quốc đang có năng lực nổi bật khi có thể sản xuất pháo cỡ nòng 155mm hiện đại nhanh gấp đôi so với các đối thủ phương Tây.