Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh ảnh 1Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh ảnh 2Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh ảnh 3Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh ảnh 4Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh ảnh 5Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh ảnh 6Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh ảnh 7Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh ảnh 8Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh ảnh 9Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh ảnh 10Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh ảnh 11Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh ảnh 12Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh ảnh 13Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh ảnh 14Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh ảnh 15Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh ảnh 16Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh ảnh 17Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh ảnh 18

Nhà Trắng trang hoàng lung linh đón Giáng sinh

ANTD.VN - Những hình ảnh vừa được hãng Reuters đăng tải cho thấy Nhà Trắng đã được trang hoàng lung linh trước thềm lễ Giáng sinh 2022.