Nguyên soái Ấn Độ: Hiệu quả của UAV Ukraine ở chiến trường miền Đông 'không đáng kể' ảnh 1Nguyên soái Ấn Độ: Hiệu quả của UAV Ukraine ở chiến trường miền Đông 'không đáng kể' ảnh 2Nguyên soái Ấn Độ: Hiệu quả của UAV Ukraine ở chiến trường miền Đông 'không đáng kể' ảnh 3Nguyên soái Ấn Độ: Hiệu quả của UAV Ukraine ở chiến trường miền Đông 'không đáng kể' ảnh 4Nguyên soái Ấn Độ: Hiệu quả của UAV Ukraine ở chiến trường miền Đông 'không đáng kể' ảnh 5Nguyên soái Ấn Độ: Hiệu quả của UAV Ukraine ở chiến trường miền Đông 'không đáng kể' ảnh 6Nguyên soái Ấn Độ: Hiệu quả của UAV Ukraine ở chiến trường miền Đông 'không đáng kể' ảnh 7Nguyên soái Ấn Độ: Hiệu quả của UAV Ukraine ở chiến trường miền Đông 'không đáng kể' ảnh 8Nguyên soái Ấn Độ: Hiệu quả của UAV Ukraine ở chiến trường miền Đông 'không đáng kể' ảnh 9Nguyên soái Ấn Độ: Hiệu quả của UAV Ukraine ở chiến trường miền Đông 'không đáng kể' ảnh 10Nguyên soái Ấn Độ: Hiệu quả của UAV Ukraine ở chiến trường miền Đông 'không đáng kể' ảnh 11Nguyên soái Ấn Độ: Hiệu quả của UAV Ukraine ở chiến trường miền Đông 'không đáng kể' ảnh 12Nguyên soái Ấn Độ: Hiệu quả của UAV Ukraine ở chiến trường miền Đông 'không đáng kể' ảnh 13Nguyên soái Ấn Độ: Hiệu quả của UAV Ukraine ở chiến trường miền Đông 'không đáng kể' ảnh 14Nguyên soái Ấn Độ: Hiệu quả của UAV Ukraine ở chiến trường miền Đông 'không đáng kể' ảnh 15Nguyên soái Ấn Độ: Hiệu quả của UAV Ukraine ở chiến trường miền Đông 'không đáng kể' ảnh 16Nguyên soái Ấn Độ: Hiệu quả của UAV Ukraine ở chiến trường miền Đông 'không đáng kể' ảnh 17

Nguyên soái Ấn Độ: Hiệu quả của UAV Ukraine ở chiến trường miền Đông 'không đáng kể'

ANTD.VN - UAV Ukraine bị nhận xét có màn thể hiện kém hiệu quả ở chiến trường miền Đông do vướng phải những biện pháp khắc chế của Nga.