Ngân sách cấp bù 3.000 tỷ đồng, lãi suất giảm 3-4%, làm sao để doanh nghiệp dễ tiếp cận?

Ngân sách cấp bù 3.000 tỷ đồng, lãi suất giảm 3-4%, làm sao để doanh nghiệp dễ tiếp cận?

ANTD.VN - Với định hướng ngân sách sẽ cấp bù lãi suất để các ngân hàng có thêm điều kiện giảm lãi suất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, dự kiến mức lãi suất sẽ giảm tới khoảng 4%. Tuy nhiên, làm thế nào để doanh nghiệp thực sự khó khăn có thể tiếp cận vốn vay vẫn câu hỏi khó.
Ngân hàng lãi lớn giữa đại dịch, nhưng sức khỏe đã thực sự tốt?

Ngân hàng lãi lớn giữa đại dịch, nhưng sức khỏe đã thực sự tốt?

ANTD.VN - Các chuyên gia cho rằng dù lợi nhuận “khủng” nhưng so với vốn chủ sở hữu và tổng tài sản thì tỷ lệ không lớn. Trong khi đó, việc được giãn hoãn trích lập dự phòng theo Thông tư 03 cũng khiến một phần nợ xấu và trích lập dự phòng của nhiều nhà băng chưa được tính toán đầy đủ.